Promise PrEP

                                                                              WP 1           

 

                                      Hiv-risico, PrEP-gebruik en PrEP-normen in België

                                       

                                                                                       

 

Korte samenvatting

 

In België zijn mannen en transvrouwen die seks hebben met mannen het meest kwetsbaar voor het krijgen van hiv, en zouden vooral zij hun voordeel kunnen halen uit PrEP. Om erachter te komen hoe groot de kloof is tussen wie voordeel zou kunnen halen uit PrEP en wie het daadwerkelijk neemt, achterhalen we hoeveel mannen en transvrouwen die seks hebben met mannen het meest kwetsbaar zijn voor hiv, het aantal dat PrEP wil gebruiken en diegenen die PrEP al gebruiken. Om deze gegevens te verkrijgen, houden we een ‘Web-based Respondent Driven Survey’ bij een 1000-tal mensen. Om erachter te komen waarom er een kloof bestaat, analyseren we de normen rond PrEP door middel van diepte-interviews.

 

Belangrijkste junior researcher: Estrelle Thunnissen

Leidinggevenden: Edwin Wouters, Veerle Buffel & Caroline Masquillier

Waarom dit onderzoek?

 

Bij Belgen zijn mannen en transvrouwen die seks hebben met mannen het meest kwetsbaar voor het oplopen van hiv. Er zijn nu verschillende preventiemogelijkheden in België, waarvan PrEP één van de recentste toevoegingen is. PrEP heeft veel potentieel om de verspreiding van hiv te beperken. Niet iedereen die kwetsbaar is voor het krijgen van hiv gebruikt echter PrEP, en sommige mensen die het gebruiken worden volgens de officiële normen niet als kwetsbaar beschouwd. Deze situatie wordt de ‘PrEP-kloof’ genoemd. Ons werkpakket werd speciaal ontworpen om uit te vinden hoe groot deze kloof is en waarom deze ontstaat.

 

Er kunnen veel verklaringen bestaan waarom mensen die kwetsbaar zijn voor hiv geen gebruik maken van PrEP. Misschien geven ze de voorkeur aan condooms, of zien ze PrEP nog niet als een ‘normale’ preventieoptie, of denken ze dat het niet voor hen bedoeld is, of dat mensen hen zullen veroordelen voor het gebruik ervan, etc. We willen weten hoe de normen onder mannen en transvrouwen die seks hebben met mannen gerelateerd zijn aan de PrEP-kloof.

 

Als we de grootte van de kloof kennen en de redenen waarom deze bestaat, kunnen we de overheid en klinieken adviseren over hoe ze seksuele gezondheidszorg kunnen aanbieden die de verspreiding van hiv zoveel mogelijk beperkt. Bijvoorbeeld door de criteria te veranderen i.v.m. de kwetsbaarheid voor hiv en wie een voorschrift kan krijgen, wie wordt vergoed en waar en hoe gemakkelijk je PrEP kunt krijgen.

Onze belangrijkste doelstellingen zijn:

 

– Onderzoeken welke mannen en transvrouwen die seks hebben met mannen het meest kwetsbaar zijn voor het oplopen van hiv

– Beoordelen welke mannen en transvrouwen die seks hebben met mannen in aanmerking komen voor PrEP onder de huidige criteria

– Onderzoeken of PrEP de meest kwetsbaren bereikt

– De totale PrEP-kloof inschatten

– De huidige normen rond preventie en PrEP uitzoeken

– Het verband tussen PrEP-normen en PrEP-gebruik begrijpen

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

 

– We voeren een nieuw soort onderzoek uit dat ‘web based respondent driven survey’ of kortweg ‘WEB RDS’ wordt genoemd. De vragen in de   

  enquête gaan over seksueel gedrag en seksuele cultuur.

 

– Het nieuwe aan deze methode is dat we niet alleen proberen om zoveel mogelijk mensen te krijgen om het in te vullen. In plaats daarvan beginnen

  we met een groep mannen en transvrouwen die zo verschillend mogelijk van elkaar zijn. We vragen hen om de enquête in te vullen en naar drie

  mensen te sturen die ze kennen. Die mensen wordt dan gevraagd om het door te sturen naar drie mensen die zij Op deze manier krijgen we lange

  ketens van mensen, zoals hieronder weergegeven, en bereiken we mensen die we met een reguliere enquête niet zouden bereiken.

 

                                                                 

 

– Om de cijfers in context te plaatsen en zowel het ‘waarom’ als het ‘hoeveel’ te begrijpen, houden we diepgaande interviews over persoonlijke

  preventiekeuzes, en over de bredere seksuele cultuur waarin mensen deze keuzes maken.

 

 

Resultaten en uitkomsten

 

– De grootte van de PrEP-kloof en advies over hoe deze te verkleinen; om de verspreiding van hiv optimaal te voorkomen.

– Optimale hiv-risicocriteria en PrEP-vergoedingscriteria voor gebruik in België.

– Hoe het totale hiv-risico en de geschiktheid voor PrEP beter inschatten bij een grote groep mensen, op basis van een kleine steekproef.

– Verbeteringen in de ‘web based respondent driven survey’- methode, zodat andere onderzoekers het kunnen gebruiken om mensen te bereiken die

  via normale enquêtes moeilijk te bereiken zijn.