Promise PrEP

                                                                        WP 2

                                                                                         

                                       PrEP en mensen met een migratie-achtergrond

                           

                                                                               

Korte samenvatting

 

Werkpakket 2 is gericht op een beter begrip van de belemmeringen voor en facilitatoren van het opstarten en het gebruik van PrEP door mensen met een migratie-achtergrond. Op deze manier willen we een evidence base creëren om bij te dragen tot toekomstige interventies, PrEP toegankelijker te maken voor iedereen die het nodig heeft en de seksuele gezondheid voor iedereen te verbeteren. 

Belangrijkste junior researcher: Ella Van Landeghem

Leidinggevende: Christiana Nöstlinger

 

Waarom dit onderzoek?

 

Om het potentieel van PrEP ten volle te kunnen benutten, moeten veel vragen over de uitvoering ervan worden beantwoord, waaronder de vraag hoe gelijke toegang kan worden gegarandeerd voor iedereen die het nodig heeft. Tot nu toe zijn migranten in het PrEP-onderzoek grotendeels over het hoofd gezien. Hoewel mensen met een migratie-achtergrond oververtegenwoordigd zijn bij nieuwe hiv-diagnoses, zijn ze ondervertegenwoordigd bij mensen die zich aanmelden voor PrEP. We moeten dit onevenwicht begrijpen en de barrières voor en facilitatoren van toegang tot en gebruik van PrEP onder mensen met een migratie-achtergrond onderzoeken.

Doelstellingen

 

De algemene doelstelling is om uit te zoeken hoe het starten met en het gebruik van PrEP bij mensen met een migratie-achtergrond in België kan worden verbeterd. Meer specifiek zullen we de volgende onderwerpen onderzoeken:

 

– De aanvaardbaarheid van PrEP;

– Belemmeringen voor het starten met en het gebruik van PrEP

– Facilitatoren voor het starten met en het gebruik van PrEP

Hoe zal dit onderzoek worden uitgevoerd?

 

Dit is een kwalitatief onderzoek, wat betekent dat we proberen te leren door te luisteren naar de verhalen en ideeën van mensen. We zijn vooral geïnteresseerd in de ervaringen van de deelnemers met hiv-preventie en PrEP, en de betekenis die zij daaraan toekennen

 

We zullen gebruik maken van de volgende dataverzamelingstechnieken:

 

– Interviews met sleutelinformanten

– Focusgroepgesprekken

– Diepte-interviews

 

Onze studiepopulatie omvat alle mensen met een migratie-achtergrond die kwetsbaar zijn voor hiv. Dit omvat Sub-Saharisch Afrikaanse migranten, migrantenmannen die seks hebben met mannen, sekswerkers met een migratie-achtergrond en nog veel meer.

 

Verwachte resultaten en uitkomsten:

 

– We zullen een bewijsbasis opbouwen i.v.m.

– De barrières en facilitatoren van migrantengemeenschappen voor het opstarten en het gebruik van PrEP

– Aanvaardbaarheid van PrEP in migrantengemeenschappen

– Haalbaarheid van PrEP-implementatie in migrantengemeenschappen

– Individuele barrières en facilitatoren voor het starten en het gebruik van PrEP bij mensen met een migratie-achtergrond

 

Deze inzichten zullen helpen om gelijke toegang tot PrEP te garanderen voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, migratie-achtergrond of seksualiteit.