Promise PrEP

                                                                         WP 3

                                                        Noden van PrEP-gebruikers

 

                                                                                 

 

Korte samenvatting

 

Werkpakket 3 focust op de noden van PrEP-gebruikers. In dit werkpakket bestuderen we patronen van PrEP-gebruik, seksueel gedrag en zorgnoden van PrEP -gebruikers in België. Door het bestuderen van deze noden, kunnen we een meer gedifferentieerde en patiëntgerichte PrEP-zorg ontwikkelen.

 

Belangrijkste junior researcher: Anke Rotsaert

Leidinggevenden: Thijs Reyniers, Bea Vuylsteke

Waarom dit onderzoek?

 

Tot nu toe focuste PrEP-onderzoek op de werkzaamheid van PrEP en op de haalbaarheid van de PrEP-verlening op grote schaal. Inzichten in de noden van PrEP-gebruikers i.v.m. PrEP-zorg ontbreken nog steeds. Om het PrEP-gebruik te optimaliseren, moeten we begrijpen welke types PrEP-gebruikers er bestaan en hoe hun specifieke zorgnoden eruit zien, zodat we de Belgische PrEP-zorg daaraan kunnen aanpassen.

Objectieven

 

– Patronen van PrEP-gebruik onderscheiden

– De voorkeuren van PrEP-gebruikers i.v.m. PrEP-zorg verkennen

– Onderzoeken hoe PrEP-gebruikers omgaan met het huidige aanbod van PrEP-zorgverlening

 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

 

 

– Diepte-interviews met PrEP-gebruikers i.v.m. hun PrEP-gebruik en houding t.o.v. condooms et soa’s

– Online enquêtes bij PrEP-gebruikers i.v.m. hun PrEP-gebruik,seksueel gedrag en PrEP-zorg

– Enquêtes bij PrEP-gebruikers die het HRC in Antwerpen bezoeken

Verwachte resultaten en uitkomsten

 

We zullen meer inzicht verkrijgen in:

– verschillende profielen van PrEP-gebruikers

– welk type PrEP-zorg aan de noden van PrEP-gebruikers voldoet

– de variatie in gebruik van PrEP-zorgverlening, bv. welke zorgverleners, frequentie,..

 

Gebaseerd op deze inzichten kan PrEP-zorg verbeterd worden en kunnen we op maat gemaakte PrEP-zorg die meer op de patiënt gericht is, ontwikkelen.