Promise PrEP

                                                                          WP 4

                                                

                                                         Zorgverlener-opties voor PrEP

 

                                                                                       

Korte samenvatting

 

In werkpakket 4 zullen we verschillende mogelijkheden om PrEP aan zijn gebruikers te bezorgen, onderzoeken. We zullen bestuderen hoe PrEP-zorg momenteel wordt georganiseerd, zowel wereldwijd als in België, en hoe het huidige Belgische zorgverleningsmodel in de toekomst kan geoptimaliseerd worden.

Door de combinatie van de resultaten van dit werkpakket met deze van werkpakket 3, willen we erachter komen hoe PrEP-zorg efficiënt kan georganiseerd worden en tegelijkertijd aan de noden van PrEP-gebruikers kan beantwoorden.

Belangrijkste junior researcher: Jef Vanhamel

Leidinggevenden: Bea Vuylsteke en Thijs Reyniers

Waarom dit onderzoek?

 

Een groot deel van ons huidig inzicht over hoe PrEP-zorg moet georganiseerd worden, is uit vroege onderzoekstudies over PrEP afgeleid. Toch is het momenteel onduidelijk wat de beste manier is om PrEP te verlenen in routine gezondheidszorg buiten een onderzoekscontext. We zullen deze kenniskloof overbruggen door een diepgaande analyse te voorzien van de Belgische ervaring met PrEP-zorgverlening.

 

Belangrijkste objectieven:

 

– Onderzoeken hoe PrEP-zorg in verschillende settings over de wereld wordt georganiseerd

– Grondig beschrijven hoe de PrEP-zorg in België momenteel georganiseerd wordt en welke de beste praktijken en overblijvende uitdagingen zijn

– De houding en de eigen rol van huisartsen m.b.t. het verstrekken van PrEP-zorg in hun praktijk onderzoeken

– Bijdragen tot de ontwikkeling van een verbeterd zorgverleningsmodel voor PrEP in de toekomst

 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

 

– Een systematisch literatuuronderzoek zal een overzicht bieden van de momenteel uitgevoerde zorgverleningsmodellen voor PrEP wereldwijd.

– In een multicenteronderzoek zullen we bestuderen hoe de zorg voor PrEP-gebruikers momenteel in verschillende hiv referentiecentra (HRC’s) in        België georganiseerd wordt. We zullen interviews met PrEP-verleners en met PrEP-gebruikers houden en observaties in verschillende settings

  van gezondheidszorg uitvoeren.

– We zullen focusgroep-discussies met huisartsen houden om van hun ervaringen en houding t.o.v. het aanbieden van PrEP-zorg in hun praktijk te

  leren.

 

Verwachte resultaten en uitkomsten

 

We zullen voorzien:

 

– Een overzicht van de bestaande mogelijkheden om zorg voor PrEP-gebruikers te organiseren

– Een overzicht van de beste praktijken om PrEP-zorg te verlenen, geïdentificeerd vanuit de ervaringen in Belgische HRC’s

– Een analyse van de resterende uitdagingen binnen het huidige PrEP-zorgverleningsmodel in België

– Advies voor de toekomstige optimalisering van de PrEP-zorgverlening in België

 

De resultaten van de studies van dit werkpakket zullen worden gecombineerd met de bevindingen van werkpakket 3 (“noden van PrEP-gebruikers”) om zinvolle aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling van een zorgverleningsmodel voor PrEP dat zowel efficiënt georganiseerd is als een antwoord biedt aan de noden en zorgvoorkeuren van de gebruikers.